VERANTWOORDING

WAT KAN IK WETEN?

De vraag ‘Wat kan ik weten ?’ is geformuleerd door Immanuel Kant (1724-1804). Aan Kant danken we het idee van de autonome mens. De mens die voor zichzelf denkt en zich niet onmondig laat leiden door een ander.

foto: wikipedia

Volgens Kant kent de filosofie drie kernvragen:

  • ‘Wat kan ik weten?’
  • ‘Wat moet ik doen?’
  • ‘Wat mag ik hopen?’

Later formuleerde hij een vierde vraag (‘Wat is de mens?’ ), die de eerdere vragen insluiten.

De antwoorden die Kant probeert te geven zijn voer voor ‘echte’ filosofen.
Voor amateurs zijn vooral de vragen zelf van belang en wat we er -ieder voor zich- mee doen.
En daar heeft Kant een belangrijke uitspraak over gedaan in de vorm van zijn oproep: ‘Durf te denken!’ oftewel ‘Sapere aude!’ .